Tiêu dùng xanh bảo vệ môi trường

 05/01/2019  Đăng bởi: Save Green Group

Khái niệm "Mua sắm Xanh" ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông cũng như đời sống hằng ngày. Mua sắm xanh không chỉ mang đến lợi ích sức khỏe cho cá nhân mà còn quyết định sự giảm thiểu đáng kể những tác động gây hại đến môi trường.

Một cách đơn giản nhất, "mua sắm xanh" là mua sắm các sản phẩm dựa trên việc xem xét chúng có phù hợp với các tiêu chí bảo vệ môi trường hay không, đồng thời cân nhắc về giá cả cũng như hiệu quả và giá trị sử dụng mà chúng đem lại, bắt đầu ngay từ những hành động nhỏ…

QUAN TRỌNG NHẤT, NGAY BÂY GIỜ LÀ LÚC CẦN HÀNH ĐỘNG!

Save Green - Thông Điệp Sống Xanh

#savegreengroup
#lantoathongdiepsongxanh
#congdongsongsinhthai