Tổ chức cộng đồng "Save Green"

 14/12/2018  Đăng bởi: Save Green Group

Suy thoái môi trường là thử thách rất lớn đối với các nước đang phát triển ở Châu Á và ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân sinh sống tại đây. Chúng ta thường dễ dàng phàn nàn về những vấn đề to lớn như ô nhiễm không khí, nước, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng để giải quyết được các vấn đề này cần có sự tham gia của mỗi người dân. Việc từng cá nhân có cái nhìn thực tế và biết chịu trách nhiệm trước tác động của mình tới thiên nhiên, môi trường không chỉ giúp cộng đồng phát triển mà còn góp phần vào việc bảo vệ Trái Đất đang bị phá hủy.
Save Green là tổ chức cộng đồng nhận sự bảo trợ trực tiếp của CHANVUCO, được thành lập nhằm tạo nhịp cầu kết nối vòng tay của các thành viên có chung Tình yêu & Lòng biết ơn Trái Đất, duy trì và kết nối các sáng kiến môi trường của cộng đồng và các tổ chức xã hội dân sự trên phạm vi cả nước để cùng hướng tới lối sống sinh thái lành mạnh, làm nên mạng lưới đại sứ lan tỏa thông điệp sống thân thiện với thiên nhiên đến cộng đồng. 
Save Green mong muốn trong tương lai ở Việt Nam các cộng đồng địa phương, các nhóm và các tổ chức tham gia tích cực trong các hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và duy trì cuộc sống bền vững.
Save Green hoạt động nhằm hỗ trợ các tổ chức cộng đồng thực hiện các sáng kiến về bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như thúc đẩy quá trình phát triển bền vững.

QUAN TRỌNG NHẤT, NGAY BÂY GIỜ LÀ LÚC CẦN HÀNH ĐỘNG!

Save Green - Thông Điệp Sống Xanh 

#savegreengroup
#lantoathongdiepsongxanh
#congdongsongsinhthai