Khủng hoảng năng lượng toàn cầu

 26/12/2018  Đăng bởi: Save Green Group

Cuộc sống của chúng ta hiện nay đang phụ thuộc nhiều vào năng lượng sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch như xăng, khí gas và than để phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt và công việc hàng ngày. Qúa trình sản xuất và tiêu thụ các nguyên liệu này gây ra những tác động tiêu cực lên môi trường sống của chính chúng ta, rõ ràng nhất có thể thấy ở các hiện tượng hiện nay đang trở thành vấn đề nóng trên toàn thế giới như ấm lên toàn cầu, mưa axit.

Việt Nam đang phải đối mặt với một thách thức lớn là nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cao trong khi ràng buộc về môi trường lại ngày càng chặt chẽ hơn. Nếu giữ nguyên tốc độ khai thác hiện nay, trữ lượng dầu mỏ của Việt Nam chỉ đủ khai thác trong 33 năm; khí thiên nhiên còn 62 năm, than đá còn 3 năm trong khi đây lại đang là những nguồn đầu vào chính cho nền kinh tế Việt Nam.

Rồi khi các nguồn năng lượng địa cầu thực sự cạn kiệt, loài người sẽ đi về đâu?

QUAN TRỌNG NHẤT, NGAY BÂY GIỜ LÀ LÚC CẦN HÀNH ĐỘNG!

Save Green - Thông Điệp Sống Xanh

#savegreengroup
#lantoathongdiepsongxanh
#congdongsongsinhthai