Hành động vì một thế giới xanh

 26/12/2018  Đăng bởi: Save Green Group

Bất cứ khi nào bạn tiết kiệm năng lượng, bạn không chỉ tiết kiệm tiền, bạn cũng làm giảm nhu cầu đối với nhiên liệu hóa thạch như than, dầu và khí tự nhiên. Ít đốt nhiên liệu hóa thạch cũng có nghĩa là giảm lượng khí thải carbon dioxide (CO2), đóng góp chính vào sự ấm lên toàn cầu, và các chất gây ô nhiễm khác.

QUAN TRỌNG NHẤT, NGAY BÂY GIỜ LÀ LÚC CẦN HÀNH ĐỘNG!

Save Green - Thông Điệp Sống Xanh

#savegreengroup
#lantoathongdiepsongxanh
#congdongsongsinhthai