Blog "Sống sinh thái"

Cách bắt đầu lối sống không rác thải

  Thứ Hai, 21/01/2019  Đăng bởi: Save Green Group

Lối sống không rác thải (zero waste) không xảy ra chỉ sau một đêm hay một ngày. Nếu bạn cố gắng thay đổi cuộc sống của mình ngay lập tức thì điều đó rất khó xảy ra. Đó là một quan niệm...

Đọc tiếp

Zero Waste - Lối sống không rác thải

  Thứ T5, 17/01/2019  Đăng bởi: Save Green Group

Lôí sống không rác thải Zero Waste là lối sống hạn chế tối đa rác thải bằng cách sử dụng các vật liệu bền vững. Với Zero Waste, tất cả rác bỏ đi được xoay vòng, phân loại hợp lý để tái sử dụn...

Đọc tiếp

Tiêu dùng xanh bảo vệ môi trường

  Thứ T7, 05/01/2019  Đăng bởi: Save Green Group

Khái niệm "Mua sắm Xanh" ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông cũng như đời sống hằng ngày. Mua sắm xanh không chỉ mang đến lợi ích sức khỏe cho cá nhân mà còn quyết ...

Đọc tiếp

Hành động vì một thế giới xanh

  Thứ T4, 26/12/2018  Đăng bởi: Save Green Group

Bất cứ khi nào bạn tiết kiệm năng lượng, bạn không chỉ tiết kiệm tiền, bạn cũng làm giảm nhu cầu đối với nhiên liệu hóa thạch như than, dầu và khí tự nhiên. Ít đốt nhiên liệu hóa thạch cũng có ...

Đọc tiếp

Khủng hoảng năng lượng toàn cầu

  Thứ T4, 26/12/2018  Đăng bởi: Save Green Group

Cuộc sống của chúng ta hiện nay đang phụ thuộc nhiều vào năng lượng sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch như xăng, khí gas và than để phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt và công việc hàng ngày. Qú...

Đọc tiếp

Nước - Nguồn tài nguyên khan hiếm

  Thứ Ba, 25/12/2018  Đăng bởi: Save Green Group

Nước chiếm 3/4 diện tích bề mặt Trái Đất và là nguồn tài nguyên quý giá của mọi vạn vật trên thế giới. Tuy nhiên, chỉ có dưới 3% là nguồn nước ngọt. Trong đó, 0,3% nước ngọt của thế giới...

Đọc tiếp